Niste sigurni koji ispit da polažete?

TOEFL

Priprema za ispite TOEFL cene

Šta je to TOEFL?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) međunarodno je priznati ispit čija je svrha provera znanja engleskog jezika. Po položenom ispitu, dobija se sertifikat koji je dokaz da umete da komunicirate na engleskom prvenstveno u akademskim situacijama, kao što su slušanje predavanja, konsultacije sa profesorima, ili interakcija sa drugim studentima. Sertifikat je najčešće potreban za prijem na američke univerzitete ali je priznat i od strane drugih univerziteta širom sveta.

Zašto mi je potreban TOEFL?

TOEFL ispit je koncipiran da vas pripremi za osnovne ili postdiplomske studije u inostranstvu.

Koji rezultat mi je potreban?

Na TOEFL ispitu možete ostvariti od 0 do 120 bodova. Broj bodova koji vam je potreban zavisi od univerziteta na koji se upisujete, kao i vrste studijskog programa. Informacije o potrebnom broju bodova najčešće su istaknute na sajtu univerziteta na koji se prijavljujete. Primera radi, za prijem na Harvard potrebno je ostvariti 100 bodova na ispitu, dok Univerzitet u Pensilvaniji prihvata i rezultat od 80 bodova.

Bitno je napomenuti da je dobijeni sertifikat validan 2 godine.

Kako izgleda TOEFL ispit?

Ispit se polaže u jednom od zvaničnih TOEFL centara za testiranje. U Srbiji je dostupan samo u kompjuterskoj verziji, zbog čega se preporučuje da imate razvijenu veštinu kucanja na računaru.

Ispit obuhvata zadatke iz svih jezičkih veština: čitanje, slušanje, govor i pisanje. Samo polaganje traje oko 3 sata sa pauzom od 10 minuta.

Cena polaganja ispita trenutno iznosi 240 dolara.

Kako izgleda priprema za TOEFL?

U školi Chalk Talk, organizujemo pripremu za TOEFL koja obuhvata sledeće faze:

 • testiranje i konsultacije – proveravamo da li ste već na nivou koji vam je potreban da biste dobili odgovarajući broj bodova na TOEFL-u ili treba da usavršite svoje znanje pre početka pripreme, a zatim smišljamo prikladan program za vas.

 • časovi pripreme – nakon što ustanovimo da imate odgovarajući nivo znanja, detaljno vas vodimo kroz delove ispita i vrste zadataka, učimo vas veštinama koje su potrebne da lako postignete željeni rezultat, i vežbamo svaki od delova koristeći autentične materijale i probne testove.

 • prijava ispita, polaganje i rezultati – upućujemo vas na ustanovu u kojoj se polaže ispit, pomažemo vam oko procesa prijave i nakon pristizanja rezultata savetujemo vas o daljim koracima vezanim za slanje rezultata na željene univerzitete.

Naši predavači detaljno su upoznati sa ispitom i poseduju dugogodišnje iskustvo u pripremi za TOEFL ispite. Kako bismo vas na vreme sproveli kroz sve faze pripreme, vodite računa da se prijavite za pripremu par meseci pre polaganja ispita.

Na sva dodatna pitanja koja možda imate u vezi sa TOEFL ispitom, vrlo rado ćemo odgovoriti u okviru naših besplatnih konsultacija. A ukoliko odmah želite da saznate koliko dobro poznajete engleski jezik, uradite naš online test.

Priprema za ispite TOEFL cene

Kembridž ispiti

Priprema za ispite Cambridge cene

Šta su to Kembridž ispiti?

Kembridž ispiti su međunarodno priznati ispiti za proveru znanja engleskog jezika. Nakon uspešno savladanog ispita dobija se sertifikat koji je prepoznat od strane brojnih univerziteta, kompanija i institucija u svetu. Sertifikat je garancija da možete da se snađete u raznim životnim situacijama – od izražavanja ličnih interesovanja preko pisanja mejlova pa sve do razumevanja kompleksnih akademskih tekstova – naravno, u zavisnosti od ostvarenog nivoa.

Zašto mi je potreban Kembridž ispit?

Kembridž ispiti se uglavnom polažu u svrhu:

 • školovanja u inostranstvu
 • mogućnosti zapošljavanja i života u inostranstvu
 • opšte provere znanja i usavršavanja jezika.

Koji ispit da polažem?

Kembridž ispiti postoje za različite nivoe znanja:

 • KET – osnovni nivo koji je jednak A2 nivou znanja
 • PET – srednji nivo ekvivalentan B1 nivou
 • FCE – viši srednji ili B2 nivo
 • CAE – napredni nivo jednak C1 nivou znanja
 • CPE – najviši nivo znanja ili C2 nivo.

Da biste znali koji od ovih ispita je odgovarajući za vas, pre bilo kakve pripreme treba da odredite vaš trenutni nivo poznavanja engleskog. Na primer, ukoliko je vaše trenutno znanje jezika na C1 nivou, trebalo bi da se odlučite za CAE ispit. Osim toga, institucija koja vam traži ovaj sertifikat imaće jasno istaknut nivo koji im je prihvatljiv.

Sertifikat koji se dobija nakon uspešno položenog ispita nema rok važenja.

Kako izgleda Kembridž ispit?

Ispiti se polažu u jednom od ovlašćenih ispitnih centara. Može se polagati pismeno ili u kompjuterskoj verziji, u zavisnosti od toga da li preferirate da pišete svoje odgovore na papiru ili vam više odgovara da ih kucate na računaru.

Testiraju se sve jezičke veštine: čitanje i upotreba engleskog, pisanje, slušanje, i razgovor. Svaki od delova sastoji se od pažljivo osmišljenih i odabranih zadataka kako bi se što preciznije odredio nivo znanja iz određene veštine.

Polaganje ispita traje od 3,5 do 4 sata.

Cena polaganja ispita trenutno se kreće od 20 500 do 22 500 RSD u zavisnosti od nivoa koji polažete.

Kako izgleda priprema za Kembridž ispite?

U školi Chalk Talk organizujemo pripremu za FCE, CAE, i CPE nivoe s obzirom da su ovo najtraženiji Kembridž ispiti. Sama priprema obuhvata sledeće faze:

 • testiranje i konsultacije – proveravamo da li ste već na nivou koji vam je potreban da biste položili odabrani ispit ili treba da usavršite svoje znanje pre početka pripreme, a zatim smišljamo prikladan program za vas

 • časovi pripreme – nakon što ustanovimo da imate odgovarajući nivo znanja, detaljno vas vodimo kroz delove ispita i vrste zadataka, upućujemo vas na strategije koje su neophodne da lako postignete željeni rezultat, i vežbamo svaki od delova koristeći autentične materijale i probne testove

 • prijava ispita, polaganje i rezultati – upućujemo vas na mesto održavanja ispita, pomažemo vam oko procesa prijave i nakon pristizanja rezultata savetujemo vas o daljim koracima vezanim za slanje rezultata odgovarajućim institucijama.

Naši predavači poseduju dugogodišnje iskustvo u pripremi za Kembridž ispite i uspešno su osposobili veliki broj kandidata za polaganje. Kako bismo vas na vreme sproveli kroz sve faze pripreme, imajte na umu da se prijavite za pripremu nekoliko meseci pre polaganja ispita.

Na sva dodatna pitanja koja možda imate u vezi sa Kembridž ispitima, vrlo rado ćemo odgovoriti u okviru naših besplatnih konsultacija.

Priprema za ispite Cambridge cene

IELTS

Priprema za ispite IELTS cene

Šta je to IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) jedan je od najpoznatijih međunarodno priznatih ispita koji se koristi za proveru znanja engleskog jezika. Položen ispit predstavlja dokaz da umete da komunicirate na engleskom u svakodnevnim situacijama, sa kolegama na poslu ili univerzitetu. Sertifikat koji se dobija nakon položenog ispita priznat je od velikog broja institucija širom sveta.

Zašto mi je potreban IELTS?

IELTS sertifikat vam može biti potreban ukoliko želite da:

 • studirate u inostranstvu
 • radite u inostranstvu
 • imigrirate u zemlje gde je engleski maternji jezik (poput Kanade, Australije, Novog Zelanda i Velike Britanije).

Koji rezultat mi je potreban?

Ocene iz IELTS ispita kreću se u rasponu od 0 do 9. Ocena koja vam je potrebna zavisi od institucije koja vam traži IELTS sertifikat, a ta informacija je najčešće istaknuta na sajtu same institucije. Na primer, za imigraciju u Kanadu uglavnom je potrebna sveukupna ocena 6.0.

Bitno je napomenuti da je dobijeni sertifikat
validan 2 godine.

Kako izgleda IELTS ispit?

Ispit se polaže u jednom od zvaničnih IELTS centara za testiranje. Može se polagati na papiru ili na računaru u zavisnosti od toga da li preferirate da pišete svoje odgovore na papiru ili vam više odgovara da ih kucate na računaru.

IELTS postoji u dva modula: opšti (General Training) ili akademski (Academic). Koji vid ispita ćete polagati, takođe zavisi od institucije koja vam traži ovaj sertifikat. Za prijem na univerzitete u inostranstvu obično je potreban akademski modul, dok je recimo za imigraciju na englesko govorno područje adekvatan opšti modul. Pre pripreme i polaganja, obavezno proverite koji tip ispita vam je potreban.

Ispit obuhvata zadatke iz svih jezičkih veština: slušanje, čitanje, pisanje, i razgovor. Samo polaganje traje oko 2 sata i 45 minuta.

Cena polaganja ispita trenutno iznosi 26 000 RSD.

Kako izgleda priprema za IELTS?

Priprema za IELTS u školi Chalk Talk obuhvata sledeće faze:

 • testiranje i konsultacije – proveravamo da li ste već na nivou koji vam je potreban da biste dobili odgovarajuću ocenu na IELTS-u ili treba da usavršite svoje znanje pre početka pripreme, a zatim smišljamo prikladan program za vas

 • časovi pripreme – nakon što ustanovimo da imate odgovarajući nivo znanja, detaljno vas vodimo kroz delove ispita i vrste zadataka, učimo vas veštinama koje su potrebne da lako postignete željeni rezultat, i vežbamo svaki od delova koristeći autentične materijale i probne testove

 • prijava ispita, polaganje i rezultati – upućujemo vas na ustanovu u kojoj se polaže ispit, pomažemo vam oko procesa prijave i nakon pristizanja rezultata savetujemo vas o daljim koracima vezanim za slanje rezultata odgovarajućim institucijama.

Naši predavači detaljno su upoznati sa ispitom i uspešno su pripremili veliki broj kandidata za polaganje. Kako bismo vas na vreme sproveli kroz sve faze pripreme, imajte na umu da se prijavite za pripremu par meseci pre polaganja ispita.

Na sva dodatna pitanja koja možda imate u vezi sa IELTS ispitom, vrlo rado ćemo odgovoriti u okviru naših besplatnih konsultacija.

Priprema za ispite IELTS cene
© 2021 All Rights Reserved
Carefully crafted by Addictive Design
© 2021 All Rights Reserved               Carefully crafted by Addictive Design